Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Meester. Hoe komt er versche lucht in de school ?

Piet. Onder door de deuren en door alle kleine openingetjes.

Meest&r. Waarom komt de versche lucht onder door de deuren langs den vloer ?

Piet. Omdat versche lucht kouder is en zwaarder.

Meester. Is die koude lucht niet slecht ?

Piet. Die koude lucht komt langzaam en overal binnen en is zuiver. Die koude lucht is daarom goed om in te ademen.

Meester. En gij, Anneke, wanneer staan de ramen heelemaal open }

Anneke. Bijna altijd, als het maar geen heel slecht weer is.

Meester. Wanneer zet ik ze half open ?

Anneke. Als het heel koud is.

Meester. En wanneer sluit ik ze geheel ?

Anneke. Als het fel koud is en geweldig waait.

Meester. Waar blijft dan de bedorven lucht ?

Anneke. Door de rosetten of kleppen, die open staan.

Meester. En midden in den zomer, als het erg warm is ?

Anneke. Dan staan ook de deuren wagenwijd open.

Meester. Driek, als je nu later groot bent en een eigen huis laat bouwen, waarvoor zul je dan zorgen ?

Diiek. Dan laat ik in alle kamers veel ramen maken. Die moeten boven allemaal open kunnen, en ik zet ze open, juist als meester in de school.

Meester. Ook in de slaapkamer ?

Driek. Ook in de slaapkamer: ik kruip lekker warm onder de dekens, en als het te koud is, doe ik de ramen maar een heel klein beetje open.

Meester. Het doet me veel pleizier, dat jullie het zoo goed weet. Als je nu groot bent, denkt er dan aan, dat je 't ook zoo doet, hoor! Krijgt nu je leitjes en beantwoordt de volgende vragen :

a. Zijn hier in de gemeente, behalve de school, nog meer gebouwen, waarvan de ramen boven open kunnen ? Waarvoor zou dat zijn?

b. Hoe komt het, dat het 's avonds in de slaapkamer frisch is en dat er 's morgens zoo'n misselijke lucht is ?

c. Waarom moet een slaapkamer heel ruim en hoog zijn ?

d. Waarom is het heel ongezond, dat er gordijnen voor een bedstede zijn ?

Sluiten