is toegevoegd aan uw favorieten.

Lessen in gezondheidsleer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

herstel moet schenken ? Dat de boomen geveld, de kamers door veel hooge ramen verlicht en gelucht moeten worden ? Dat de woning moet uitzien op het zuiden, en de zon den ganschen lieven dag haar huisje moet koesteren met weldadige warmte ? Ziet, de bloemen des velds openen wijd haar kelkjes om zooveel mogelijk zonnelicht en zonnewarmte op te vangen ; hoort, de vogelen des hemels juichen en jubelen in levensweelde den ganschen zonnigen Meidag! Maar het redelijk schepsel keert zich af van de levenswekster, zoekt de schaduw en de kilte, waar de paddestoelen en de schimmel wassen in vunzige hoeken !

Dwaze mensch ! Naar het zuiden, naar de zon uw woning gebouwd, het ijzige noorden den rug gekeerd !

Waar de zon binnendringt, daar wijkt de ziekte; de kilte wordt verdreven, het vocht droogt op, de ziektekiemen worden gedood, gezondheid en kracht worden geboren.

Wie de zon uit zijn huis bant,

haalt den dokter er in !

III. JONG MOEDERTJE.

Het geluk der moeder is haar kind; het geluk van het kind is zijn moeder.

Ter gedachtenis en ter overdenking.

Heilig, ja driewerf heilig is de band, die moeder en kind tot in eeuwigheid aaneen smoert. Van het eerste oogenblik tot haar laatsten adem houdt slechts één gedachte haar bezig : het geluk van haar kind. Dag en nacht offert zij zich daarvoor op, zonder zuchten, zonder morren, met liefde en blijdschap, geheel haar leven.

Reeds vóór de geboorte van het kind vermijdt zij alles wat ten nadeele kan strekken. Zij onthoudt zich van alle vermaken, die groote lichamelijke inspanning kosten : reizen, dansen, jeesten. Zwaren arbeid, zwaar tillen, trappen klimmen laat ze na. In spijs en drank betracht ze de matigheid; alcoholische dranken gebruikt ze in het geheel niet. En met groote zorg waakt ze over zichzelj, dat geen toorn of hartstocht in haar opwelt. In de eerste ont-