Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te krijgen en er aan te sterven, ondervindt ook zijn nageslacht in ernstige mate den invloed van het alcoholisme. De kinderen worden zwak geboren, en blijven vaak hun leven lang zwak, dat wil dus zeggen: zij worden geboren met een gering weerstandsvermogen tegen tuberculose. Hoe zwak de kinderen van drinkers zijn, wordt bewezen door een onderzoek van Arrivé (aangehaald door Noyons). Dit onderzoek liep over 1-506 kinderen; deze werden gerangschikt in drie groepen, en vervolgens werd bepaald hoeveel tuberculose er in iedere groep voorkwam. Het volgende bleek:

_ . _ . Ouders noch

Ouders Ouders alcoholist,

alcoholist. tuberculeus. noch tuberculeus.

Aantal . . 383=100% 332=100% 791 = 100% Gestorven aan her-

senvliestuberculose . 53=13.8% 21=6.3% 31=3.9% Gestorven aan long-

tuberculose . . . 18=4.7% 32=9.6% 16=2% Als tuberculoselijder

in leven .... 35=9.1% 60=18% 14=1.7%

27.6% 33.9% 7 6%

Van de kinderen van tuberculeuse ouders

kregen 33 % tuberculose. „ „ „ „ alcoholisten

kregen 27 % „ „ „ „ gezonde ouders

kregen 7 % „ Men ziet hieruit, dat, terwijl de kinderen van tuberculeuse ouders door het samenwonen met die ouders aan veel grooter besmettingsgevaar zijn blootgesteld dan aDdere kinderen, er toch onder hen niet veel meer tuberculose voorkomt, dan bij de kinderen der alcoholisten: bij de laatstgenoemde kinderen doet het te geringe weerstands-

Sluiten