Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vermogen, waarmee zij geboren worden, wat bij eerstgenoemde het verhoogde besmettingsgevaar deed.

Wanneer men nu zoo duidelijk ziet, dat het alcoholisme langs veel verschillende wegen voert tot de tuberculose, dan moest de vraag, hoe alcohol werkt bij menschen, die reeds tuberculose hebben, eigenlijk geen vraag meer zijn. Immers, alcohol moet na■deelig zijn voor longlijders:

le. omdat alcohol een vergif is (het begrip „vergif" is niet aan boeveelheid gebonden);

2e. omdat de alcohol veelal wordt genoten in een atmosfeer, die voor longlijders gevaarlijk is;

3e. omdat het ongeregelde leven, dat met het alcoholisme gepaard gaat, den tuberculoselijder nog meer schaadt dan een ander;

4e. omdat met de afname van de geschiktheid tot arbeiden, een gevolg van den alcohol, gepaard gaat: afname van het loon, en de tuberculoselijder, die toch nog meer dan een gezond mensch er op bedacht moet zijn, hetgeen hij verdient zoo nuttig mogelijk te besteden, door afname van zijn verdienste nog sterker wordt getroffen dan een ander;

5e. omdat de alcohol, genoten tijdens den arbeid, of wanneer het werk moet beginnen, het zwijgen oplegt aan het gevoel van vermoeidheid.

Dit is reeds bij normale personen een gevaar: wij willen niet, dat het gevoel van vermoeidheid wordt gesust, omdat het een natuurlijk gevolg is van den arbeid •en een waarschuwing om het werk te eindigen; niets onderhoudt zoozeer een overmatig langen arbeidsdag als juist de alcohol. Maar wanneer een gezond mensch zijn gevoel van vermoeidheid niet het zwijgen mag opleggen, (of laten opleggen) dan mag zeker de tuberculoselijder dat niet doen, want hij heeft meer rust noodig dan een gezonde: hij moet rusten als hij vermoeid is.

Als versterkend middel beeft de alcohol bij verreweg de meeste artsen afgedaan, en wanneer men

Sluiten