Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

RANG-EN.

Officieren en onderluitenants.

Onderofficieren en minderen (vast personeel).

Burgerpersoneel.

TOELICHTINGEN.

Militaire Administratie. f°) Kwartiermeester van

, .. . ,. het korps.

luitenant- of kapitein- C) Administrateur van het

Luitenant-"o^ kapitein- g?*"8' ™ nachtI^erma^-

1 1 Administrateur van

Acijudant-onderofficier- het hospitaal en 1 toegevoegd

*o^ï?VW»ï- ' ri Too, h9™„di„g„w-

schoenmaker (») 1 (■'■) Waarvan ten minst0 l

m der l8te kl., tevens Chef van

Totaal 2 4 — het Militair Hospitaal.

(") Waarvan 1 portier, 1

Geneeskundige Dienst. mer. ^ 1 ^ 06 ziekenka"

SSSZSrW" 3("> ■rSS«SülLStkm'

Militair Apothekersbedien- ('; l bjj den Staf (ter be-

Sergean't-ziekenopzichïer.' 2 voo^sDecia^dien^Jn^^:

in .ras:"!"

Soldaat-ziekenverpleger... 8(") korps, 1 voor het hospitaal

m en 1 voor het kleedingmaga-

Totaal 3 16 - zijn.

(") 3 voor het hospitaal, 3

Burqernersonppl T°°r heï kleedlngmagazijn en

rgerpersoneei. 1 voor de wapenkamer.

■Schrijvers 7(-i7,

Werkers ' ^ 7|.«j

Totaal _ _ 14

Totaal Generaal. 20 75 14

2

Sluiten