Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B IJ L A G E N.

Besluit van den Ssten December 1902, S. 211, tot vaststelling van ean algemeenen maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 10, sub 2°., van de Beroepswet. Wij WILHELMÏNA, enz.

Op de voordracht van Onzen Minister Van Justitie van 14 November 1902, 2de afdeeling A, n°. 56, Geheim, en van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, van 14 November 1902, Litera E, afdeeling Arbeid ;

Gezien artikel 10, sub 2°., van de Beroepswet en Ons besluit ter uitvoering van artikel 7, III van de Ongevallenwet 1901 ;

Den Raad van State gehoord (advies van 2 December 1902, n°. 16);

Gelet op het nader rapport van Onzen Minister van Justitie, van 5 December 1902, 2de afdeeling A, n°. 26, Geheim, en van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, van 5 December 1902, n°. 5481, afdeeling Arbeid ; Hebben goedgevonden en verstaan : te bepalen :

Art. 1. Bij de hieronder vermelde bedrijven, bedoeld in artikel 7, III der Ongevallenwet 1901, geldt voor het laatste kalenderjaar, het aantal maanden in het laatste kalenderjaar, dat achter ieder bedrijf is opgegeven. Het vervaardigen van aardappelmeel 3 maanden

Het vervaardigen van beetwortelsuiker 3 „

Het bakken van jodenpaaschbrood 4 „ Het exploiteeren van dorschma- *

chines 4 „

Voor zoover ten behoeve van de hiervoren genoemde bedrijven eenig krachtwerktuig wordt gebruikt ;

De cichoreidrogerij 4 „

Het bedrijf uitgeoefend in meest-

oven 4 „

6*

Sluiten