Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ALPHABETISCH REGISTER.

(De cijfers zijn de artikelen der wet.)

Algemeene bepalingen voor de wijze van behandeling der twistgedingen bij de toepassing der Ongevallenwet 1901 ontstaande. 52—76.

Belofte. Zie Eed.

Benoeming van voorzitters, plaatsvervangende voorzitters, griffiers, plaatsvervangende griffiers en van personeel van de raden van beroep. 5.

„ van leden en plaatsvervangende leden van den raad van beroep. 9. 17. 18. 21.

„ van voorzitter, onder-voorzitters, leden, griffier, substituut-griffiers en personeel van den centralen raad van beroep. 43.

Beroep. Wijze van behandeling in — voor den centralen raad van beroep. 119—126.

Bezoldiging van de voorzitters, plaatsvervangende voorzitters, griffiers en plaatsvervangende griffiers. 6.

Centrale raad van beroep. Beslissing in hoogste ressort. 1.

„ Plaats van vestiging van den — 3.

„ Bevoegdheid van den — tot het ontslaan van den voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, en tot het ontslaan en schorsen van leden en plaatsvervangende leden van den raad van beroep. 33—38.

„ Samenstelling van den — 42.

„ Benoeming, ontslag, enz. van den voorzitter, onder-voorzitters, leden, griffier, substituut-griffiers en personeel van den — 43. Vereischten. 44.

„ Verbod voor leden, griffiers en substistuut-griffier van den — tot het vervullen van betrekkingen enz. 45.

Centrale raad van beroep. Toepasselijk-verklaring van sommige artikelen van de wet op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie op den — en op leden, griffier en substituut-griffiers van den — 46—48. 50.

„ Bepaling van het getal leden voor de beraadslaging en beslissing van den — 49. 50.

„ Wijze van behandeling van ingesteld beroep voor den — 119—126.

Eed of belofte. Aflegging van — door de leden van den centralen raad van beroep, griffier en substituut-griffiers. 51.

Sluiten