Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de woorden „een diploma" vervangen door: „eenen graad of eene hoedanigheid". 7. enz. ;

9. Deze wet treedt in werking met ingang van den dag na dien liarer afkondiging. Lasten en bevelen, enz.

Gegeven ten Paleize het Loo, den llden Mei 1923.

WILHELMINA. De Minister van Justitie, Heemskerk.

De Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw,

Ch. Ruys de Beerenbrouck. De Minister van Marine, E. P. Westerveld.

De Minister van Oorlog, van Dijk. De Min. van Arbeid, Handel ere Nijverheid, Aalberse. (üitgeg. 24 Mei 1923.)

Sluiten