Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zie omtrent deze wet en hare wijziging :

Bijl. Hand. 2e Kamer 1912/1913, n°. 194, 1_4; 1913/1914, n°. 56, 1-4; 1917/1918, no. 8, 1—4, en n°. 503, 1—3; 1918/1919, n°. 196, 1—4.

Hand. idem 1917/1918, bladz. 2691—2695: 1918/1919, bUdz. 876.

Hand. le Kamer 1917/1918, bladz. 584, 659, 681, 815; 1918/1919, bladz. 113, 115.

VERKORTINGEN.

M. v. T. Memorie van Toelichting, behoorende bij het wetsontwerp.

V. V. Voorloopig Verslag van het over het wetsontwerp verhandelde.

M. v. A. Memorie van Antwoord op het Voorloopig Verslag.

S. Staatsblad.

Sluiten