is toegevoegd aan uw favorieten.

Wet van den 26sten Juli 1918, S. 492, zooals die wet is gewijzigd bij de wet van 11 Januari 1919, S. 16, houdende regeling betreffende woonwagens en woonschepen (Wet op woonwagens en woonschepen 1918, S.492)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Licht groen. VOORZIJDE.

Bericht van verleende vergunning. Woonwagens en Woonschepen.

Naam Voornamen :

Geboren te den | Woonplaats

Burg7rl^ke~BtaatT.T. .T7T Beroep van houder der vergunning

Aantal minderj. kinderen Voogdij uitgeoefend door

Aantal onder curat. gestelden j Curateele \iitgeoefend door

Aantal leerplichtige kinderen .. i Totaal aantal bew. woonw./woonsch. is ...

Datum aanvraag vergunning Datum verleen in g vergunning

Gemeente van aandraag Vermoedelijk einde verg

Kenmerk van de schouw 1 Letter en nummer der verg. ..

Bewoonde houder der vergunning den woonwagen/het woonschip op 2 Sept. '18 hier te lande?

Bewoonde houder der vergunning den woonwagen/het woonschip op 15 Oct '19 hier te lande?

U de woonwagen/het woonschip eigendom van den houder der vergunning?

Zoo neen, wie is eigenaar van den woonwagne/het woonschip?

Maximum aantal bewoners dat de wagen/het schip mag hebben is