Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Licht groen. VOORZIJDE.

Bericht van verleende vergunning. Woonwagens en Woonschepen.

Naam Voornamen :

Geboren te den | Woonplaats

Burg7rl^ke~BtaatT.T. .T7T Beroep van houder der vergunning

Aantal minderj. kinderen Voogdij uitgeoefend door

Aantal onder curat. gestelden j Curateele \iitgeoefend door

Aantal leerplichtige kinderen .. i Totaal aantal bew. woonw./woonsch. is ...

Datum aanvraag vergunning Datum verleen in g vergunning

Gemeente van aandraag Vermoedelijk einde verg

Kenmerk van de schouw 1 Letter en nummer der verg. ..

Bewoonde houder der vergunning den woonwagen/het woonschip op 2 Sept. '18 hier te lande?

Bewoonde houder der vergunning den woonwagen/het woonschip op 15 Oct '19 hier te lande?

U de woonwagen/het woonschip eigendom van den houder der vergunning?

Zoo neen, wie is eigenaar van den woonwagne/het woonschip?

Maximum aantal bewoners dat de wagen/het schip mag hebben is

Sluiten