Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Qeel. voorzijde.

Bericht van verleende tijdelijke vergunning. Woonwagens en Woonschepen.

JJaim Voornamen :

Geboren te den Woonplaats (in de provincie Utrecht).

Burgerlijke staat Beroep van houder tijdel, vergunning

Aantal minderjarigen kinderen Ouderlijke macht of voogdij uitgeoefende door

Aantal onder curateele gestelden Curateele uitgeoefend door

Aantal leerplichtige kinderen Totaal aantal bewoners woonwagen/woonschip is

Datum aanvraag tijdel. vergunning Datum verleening tijdel. vergunning

Gekomen uit Maximum aantal bewoners, hetwelk in woon wagen/woonschip

Kenmerk tijfoTachouw ■ ■. .TTTT , T. ma8 verblijven

Einde van de tijdel. vergunning Letter en nummer tijdel, vergunning...... „

Is woonwagen/woonschip eigendom van houder der tijdelijke vergunning?

Zoc neen, wie is eigenaar van woonwagen/woonschip?

achterzijde.

Bijzonderheden :

Opgemaakt door het dienstdoend hoofd van het kantoor der invoerrechten te

Aan den Minister van Justitie. * den

Aantal leerplichtige kinderen Totaal aantal bewoners woonwagen/woon schip is.

Datum aanvraag tijdel. vergunning Datum verleening tijdel. vergunning

Gekomen uit

Kenmerk tijdel. schouw.

Einde van de tijdel. vergunning

Is woonwagen/woonschip eigendom van houder der tijdelijke vergunning? Zoc neen, wie is eigenaar van woonwagen/woonschip?

Sluiten