Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wit. VOORZIJDE.

Naam : N° Woonplaats :

Letter en n°. der tijdelijke vergunning: ; der gewone vergunning:

Naam van den houder der vergunning:

Voornamen van den houder der vergunning : ;

Plaats en datum van geboorte : . *

Burgerlijke staat: Beroep :

Namen en voornamen der inwonenden : Aantal minderjarigen :

Vóogdij uitgeoefend door :

Aantal onder curateele gestelden :

Curateele uitgeoefend door:

Aantal leerplichtige kinderen :

Toegestaan maximum aantal bewoners:

Tijdelijke vergunning. Gewone vergunning.

Datum van aanvraag : Datum van aanvraag :

Gemeente, waar aangevraagd ;, Gemeente, waar aangevraagd :

Datum van verleening : Datum van verleening :

Datum einde vergunning: ." Datum einde vergunning:

Datum weigering vergunning : .. Datum weigering vergunning :

Datum intrekking vergunning : Datum intrekking vergunning :

Z. 0. z.

Sluiten