is toegevoegd aan uw favorieten.

Wet van den 26sten Juli 1918, S. 492, zooals die wet is gewijzigd bij de wet van 11 Januari 1919, S. 16, houdende regeling betreffende woonwagens en woonschepen (Wet op woonwagens en woonschepen 1918, S.492)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lila. voorzijde.

Bericht van veroordeeling. I Woonwagens en Woonschepen.

Den 19.... is ;

bewoner van woonwagen/woonschip, gekenmerkt

door

veroordeeld tot

wegens

Bijzonderheden :

achterzijde.

Opgemaakt door den Prccureur-Generaal/Officier van Justitie bij/Ambtenaar \.h. O. M

den

Aan den Minister van Justitie.