Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PARKER & Co. - Fabriek van Smeermiddelen - ZWOLLE

OLIE- EN VETHANDEL

De Olieraffinaderij met Vetsmelterij en fabricatie van Machine-oliën, Consistentvet en Wagensmeer, onder bovengenoemde firma, werd in 1864 te Zwolle gevestigd. Aanvankelijk was haar bedrijf uitsluitend gericht op het verwerken van plantaardige oliën, die destijds alleen voor het smeren van werktuigen en machinedeelen in aanmerking kwamen, terwijl inlandsche, Russische en Australische talksoorten gezuiverd en versmolten werden tot smering van de stoomcylinders.

Met de ontwikkeling der petroleum-industrie kwamen de diverse minerale smeeroliën in gebruik, die als bijproducten van de raffinaderij der ruwe olie een belangrijk handelsartikel zijn geworden en door de veel lagere prijzen de plantaardige oliën voor een groot doel verdrongen, al wordt aan deze voor sommige doeleinden nog de voorkeur geschonken.

Zoowel voor het direct gebruik der minerale oliën als voor de bereiding van de nieuwere samengestelde smeermiddelen waren studie en onderzoek vereischt van de uiteenloopende eigenschappen,

Sluiten