is toegevoegd aan uw favorieten.

Zwolle als industriestad in 1914

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Front der fabrieken.

HEERKENS, SCHAEPMAN & Co., ZWOLLE

Op i Juni 1805 teekenden de eerste vennooten hunne acte van maatschap, welke acte op 7 Juni d.a.v. door een Fransche vertaling werd bevestigd en voor echt erkend. Het doel der acte was de oprichting der azijnmakerij De Ster, die onafgebroken tot op den huidigen dag en op dezelfde plaats haar azijn steeds met goed gevolg aflevert.

In 1812 voegde de firma bij de azijnmakerij een wasbleek met waskaarsenfabriek, welke beide zaken vereenigd zijn gebleven. De werkende leden der ven-