Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

W^ALST^ENFABR^^

Deze in de Noordelijke Provinciën zoo gunstig bekend staande fabriek heeft een jaarproductie van 6-ocooco. - De steenen worden, na machinaal gevormd te zijn, in de droogplaatsen neergeslagen. Zoodra zij bij het opnemen zich niet meer laten indrukken, worden zij op

geplaatst - Van hieruit worden zij, als zij luchtdroog Z1Jn, in de ovens gebracht - Het stoken fe Zit op dezè fabriek uitsluitend met turf, wat vooral de qualiteit der straatkhnkers ten goede & r . .... j_ c rporlc in tRïc ongericht.

komt. - De oorspronkelijke fabriek werd door ae urm* ^ - ~" rö

Sluiten