Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rlOOHlingang L/iezernuaai.

Kleedingmagazijnen Gebr. Bervoets

„Waar talent en energie en arbeidszin eendrachtig samenwerken, daar rijst een schoon geheel."

Vroeger jaren was men voor zijn kleeding aangewezen op een kleermaker, die U, behalve vele andere teleurstellingen, dikwijls weken en maanden liet wachten. Tegenwoordig gaat men slechts een onzer kleedingpaleizen binnen, waar men U in een minimum van tijd, volgens alle regelen der kunst, van het noodige voorziet.

Een beteekenisvolle onderneming hiér ter stede is ontegenzeggelijk die van de firma Gebr. Bervoets, welke te Rotterdam haar hoofdzetel heeft gevestigd en bovendien in 14 andere plaatsen belangrijke vertakkingen heeft.

Draagt Bervoets' Kleeding, blinkt U overal in den lande tegen, zelfs van onze Zwolsche paardentram, die onge-

Sluiten