Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hare voorstellen in 1). In de resumtie adviseerde de Commissie van Voorbereiding de tentoonstelling van electriciteit in ambacht en woning te houden in de Stadsgehoorzaal van 15 October tot 1 November 1907 en daarvoor uit te trekken een bedrag van ƒ 4400.—, wordende het geraamd tekort ad ƒ2000.— zoo mogelijk gedekt door een garantie-fonds van ƒ3000.—, bijeen te brengen in aandeelen van ƒ25.—, of halve aandeelen van ƒ12.50, door de ingezetenen van Leiden. Na eenige discussie over de vraag of het niet wenschelijk ware, dat de gemeente zich verantwoordelijk stelde voor het geraamd tekort, waar toch deze tentoonstelling zulk een specifiek gemeentebelang raakt, werd het standpunt van de Commissie van Voorbereiding aanvaard om zich eerst dan om geldelijke hulp tot de gemeente te wenden, wanneer mocht blijken, dat in het garantie-fonds onvoldoende zou zijn deelgenomen. In deze zelfde vergadering werd onder dankzegging de Commissie van Voorbereiding ontbonden en werden twee werk-commissies ingesteld, namelijk eene Commissie van Uitvoering en eene Financieele Commissie, Eerstgenoemde Commissie werd onderverdeeld in een Technische Commissie met den heer N. W. van Doesburgh als Voorzitter en de heeren G. L. Driessen, F. A. Holleman en W. C. Mulder als leden en in een Feest-Commissie waarin, met den heer J. Hartevelt Azn. als Voorzitter, de oveiige leden zitting namen. De Financieele Commissie was samen-

J) Zie Bijlage A.

Sluiten