Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan de gemeente toebehoorende Raamland niet in aanmerking komen; het terrein in eigendom aan het rijk, in de nabijheid der laboratoria op Vreewijk, ligt te laag en zou belangrijke kosten voor ophooging eischen, terwijl naar het stuk grond der gemeente toebehoorend en gelegen aan den Zoelerwoudschen Singel bij de Plantsoenbrug, voor den eersten tijd nog geen kabel is geprojecteerd. Redenen om welke de Commissie niet verder is ingegaan op het aanschaffen van een eigen gebouw.

Van de vaste gebouwen viel de aandacht op de volgende: Het Gymnastiek-lokaal op de Pieterskerkgracht; de grondvlakte bedraagt 283 M2. en wordt daarom te klein geacht. Hetzelfde bezwaar geldt voor Amicitia (met de veranda mede 330 M2.), voor Zomerzorg en voor Musis Sacrum. Bovendien verhinderen de boomen in deze buitensociëteiten het plaatsen van loodsen of kleinere gebouwen ter verkrijging van eventueel benoodigde meerdere plaatsruimte. Rest de Gehoorzaal. De oppervlakte der groote zaal met gaanderij en podium bedraagt 736 M2., foyer en kleine zaal meten te zamen 524 M2. zoodat totaal minstens beschikbaar zal zijn 1260 M2. Het vrij groot aantal afzonderlijke zalen geeft bovendien de gelegenheid de inzendingen in afzonderlijke, bij elkander behoorende groepen, in aparte lokalen te rangschikken. Een verder voordeel bestaat hierin dat waar een eenigszins nauwkeurige schatting van de plaatsruimte die aangevraagd zal worden, niet wel mogelijk is, de Stadsgehoorzaal, mits men over het geheele complex der lokalen beschikking hebbe, een

Sluiten