Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ruim voldoende elasticiteit in de te gebruiken ruimte overlaat. Een bezwaar tegen het kiezen der Stadsgehoorzaal als tentoonstellingsgebouw zou echter kunnen liggen in

Den tijd wanneer de tentoonstelling gehouden zal worden. Hoewel twee weken voor het houden der tentoonstelling voldoende geacht worden, zal toch de Gehoorzaal zeker vijf weken lang, hetzij geheel, hetzij dan voor een gedeelte, beschikbaar moeten zijn. Wordt de tentoonstelling in April 1908 gehouden, dan klemt dit niet al te zeer. De Commissie vindt echter eene tentoonstelling in het voorjaar niet voldoende actueel meer. Waar nu van de Stadsgehoorzaal van September tot in December een klimmend gebruik pleegt gemaakt te worden, zal de tentoonstelling zoo vroeg in het najaar moeten plaats hebben als in verband met voldoende bedrijfszekerheid der Electrische Centrale maar eenigszins mogelijk is. Hoewel eerst ongeveer half Juni volkomen zal vast staan of 15 October de electriciteitsfabriek voor ongestoorde aflevering van electriciteit zal gereed zijn, meent de Commissie toch in principe den dag van de opening deitentoonstelling op 15 October te mogen stellen. Waar nu uit een onderhoud met Burgemeester en Wethouders is gebleken, dat bij hen geen bezwaar bestaat aan de Gemeenteraad voor te stellen de Stadsgehoorzaal van 1 October tot 7 November a.s. voor de tentoonstelling beschikbaar te stellen, is de Commissie van oordeel dat Dinsdag 15 October tot Donderdag 31 October als de geschiktste tijd voor de tentoonstelling moet worden vastgesteld.

Sluiten