is toegevoegd aan uw favorieten.

Gedenkschrift der tentoonstelling van electriciteit in woning en ambacht, gehouden te Leiden 15 Oct. - 3 Nov. 1907

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De wijze waarop de Commissie voorstelt de tentoonstelling te houden, blijkt, haar inziens, voldoende uit de toelichting der thans volgende

BEGROOTING VAN UITGAVEN EN INKOMSTEN

Uitgaven.

Huur Gehoorzaal nihil.

Aanbrengen en afbreken electr. geleidingen . f 350.

Stroomverbruik 300.

Onkosten Commissie van voorbereiding . . . „ 200.

Onkosten Jury. 250.

Advertenties, circulaires, catalogi, diploma s . „ 1000.

Kosten, étalage en decoratie 1000.—

Muziek 500.

Onvoorzien 800.

f 4400.—

Inkomsten.

Plaatsgelden, groote zaal en foyer samen 870 M2.

a plm. f 1.— gemiddeld f 800.—

Uitbesteding wandvlakte (de Bussy) . ... „ 100. Entrées en catalogi (ƒ0.25 entrée); 5% va"

de inwoners van Leiden 1000.

S u b s i d i ë n.

Departement Leiden v/d. Maatschappij

van Nijverheid f 300.—

Vreemdelingenverkeer . j

Leidens Belang . . . . geraamd . „ 200.— „ 500.—

Bouwkunst / ■

f 2400.—

Geraamd tekort . . . f 2000.—