Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ter toelichting der diverse posten diene het volgende: Huur Gehoorzaal. Uit een onderhoud met Burgemeester en Wethouders is gebleken dat een aan den Raad te richten verzoek om van 1 October tot 7 November gratis over de Gehoorzaal te mogen beschikken, op hun steun kan rekenen.

De post van ƒ350.— voor aanbrengen en afbreken electrische geleidingen zal voornamelijk aan arbeidsloon verwerkt worden; het noodige materiaal — voor zoover dit in ongeschonden staat kan worden teruggegeven — zal door het magazijn van de gemeente in bruikleen worden afgestaan, wanneer zulks door commissarissen van de stedelijke Fabrieken van gas en electriciteit wordt goedgekeurd. Voor het bovengenoemde bedrag zal, zonder de Gehoorzaal eenigszins te beschadigen, een ringleiding kunnen worden aangelegd, waarop exposanten zich voor hunne kosten moeten aansluiten.

Driehonderd gulden stroomverbruik. Voor dezen exceptioneel lagen prijs zal, onder vooropstelling der zoo even genoemde goedkeuring, de centrale zooveel stroom leveren dat, hoe groot de expositie ook zij, er steeds voldoende energie voor motoren en verlichting aanwezig is. Het voornemen bestaat den stroom gratis aan exposanten te leveren.

Men hoopt door het toekennen van diploma's (geen medailles) de exposanten tot het maken van mooie en interessante inzendingen aan te sporen. Vandaar het uitgetrokken bedrag van ƒ250.— voor onkosten aan jury-leden.

Sluiten