Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In verband met eventueele later te bepalen attracties wordt flOOO.— aan entrées en catalogi niet te hoog geacht. Als attractie zou volgens de meening van de Commissie in de eerste plaats in aanmerking komen de expositie van een geheel electrisch ingericht huis, waar het eten met door electriciteit verwarmde pannen gekookt en per electrische lift naar de eetkamer vervoerd wordt, waar electrische ventilatoren voor de noodige koelte en electrische kachels voor de noodige warmte zorgen, waar het linnen electrisch gestreken wordt; dit alles overstraald door een zee van electrisch licht in de meest verschillende uitvoeringen. Verder zal de expositie van in werking zijnde bedrijven zeer ter verlevendiging der tentoonstelling kunnen bijdragen. Ook zou het podium in een tuin van levende groene planten met electrische lichtbloemen en vruchten kunnen worden herschapen.

Subsidiën. De post 300 gulden subsidie van het Departement Leiden van de Maatschappij van Nijverheid berust op een toezegging van het bestuur.

De begrooting sluit met een geraamd tekort van 2<M>0 gulden. De Commissie geeft in overweging dit tekort te dekken door het vormen van een waarborg-fonds van 2000 gulden, verhoogd met 1000 gulden voor mogelijke teleurstellingen, indien doenlijk geheel te plaatsen onder de inwoners der gemeente. Hiertoe zouden kunnen worden uitgegeven heele en halve aandeelen, respectievelijk groot 25 gulden en f 12.50, recht gevend per heel aandeel op twee doorloopende entréekaarten op naam en per half

Sluiten