Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34. Nederlandsch Landbouw-Comité. Mededeelingen en Berichten. 1884—1891.

35. Verslag van de Handelingen verricht door het Nederlandsch Landbouw-Comité, over: 1897, 1898, 1899.

Amsterdam 1898—1900.

36. Algemeen verslag van den staat van den Landbouw in het Koningrijk der Nederlanden, gedurende het jaar 1859. Opgemaakt door eene commissie uit de Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van Nijverheid.

Haarlem 1860.

37. Uitkomsten van het onderzoek, naar den toestand van den Landbouw in Nederland, ingesteld door de Landbouwcommissie, benoemd bij K. B. van 18 September 1886, No. 28. 4 Dl.

's-Gravenhage 1890. (Zie Statistiek sub 14).

38. Reports on Insects injurious to Hop Plants, Corn crops, and Fruit crops in Great Britain.

London 1885.

39. The Transactions of the Highland and Agricultural Society of Scotland. Fourth series vol. i—xx 1866—1888, Fifth series vol i—x 1889 -1898, Edinburgh.

BEMESTING

1. ITERSON (W. J. D. van). Iets over den mest der steden en de verzameling en bereiding daarvan, uit een landbouwkundig oogpunt.

Haarlem 1874.

(Overdruk Tijdschrift t. b. v. Nijverheid. Dl. xv stuk 2.)

2. OHLENDORFF & Co. Handleiding tot het gebruik voor den landbouw van den opgelosten Peru-Guano. 1873.

Attesten van Nederlandsche, Deensche, Engelsche, Belgische, Deensche en Zweedsche Landbouw-Scheikundigen over opgelosten Pcru-Guano, gefabriceerd door Ohlendorff & Co. 1873.

Sluiten