Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ontginning van Heidegronden, Duinbeplanting, Boseh= cultuur, enz., Veengronden

1. CITTERS (Jhr. W. van). Opmerkingen over hetgeen er in Frankrijk is tot stand gebragt en wat er in Nederland zoude kunnen gedaan worden tot stuiting der zandverstuivingen in de Duinen en op de Heide door middel van bezaaijng of beplanting.

's-Gravenhage; z. j.

2. FIJN JE (J. G. W.). Nota over de Boschbeplantingen op de duinen langs de golf van Gascogne.

's-Gravenhage 1889.

3. HOLLEMAN (F. A.). Over de doelmatigste wijze van Ontginning onzer Heidevelden. Handleiding voor Heideontginners.

Zwolle 1884.

4. SAINT-MAUR (Gorjy de). Trockenlechung und vollstandige Urbarmachung aller Torfmoore. Ausziehen und Erzeugung des besten Brennstoffes und des kraftigsten Düngers.

Canstatt 1860.

5. SCHOBER (Mr. J. H.). Beschouwingen over het ontginnen van Heidegronden, naar aanleiding van vraagpunt 1 van het Programma van het 37e Nederlandsch Landhuishoudkundig congres, gehouden te Amersfoort in 1884.

Amersfoort z. j.

6. THOLEN (N. G.). Handleiding voor Boomkweekers en eigenaren van bosschen in Nederland. (Met goud bekroond).

Haarlem 1855.

7. TUTEIN NOLTHENIUS (G. E. H.). Handleiding voor het aanleggen en behandelen van Grove-Dennenbosschen. Uitgegeven door de Nederlandsche Heidemaatschappij.

Arnhem 1891.

8. "Verslag der Commissie belast met een onderzoek naar de mogelijkheid om Heide-ontginning te doen dienen als middel tot werkverschaffing.

Uitgegeven volgens besluit van de Algemeene Vergadering der Maatschappij van Nijverheid, gehouden te Alkmaar in 1885.

Zwolle 1887.

Sluiten