is toegevoegd aan uw favorieten.

Catalogus van de bibliotheek der Nederlandsche maatschappij ter bevordering van nijverheid te Haarlem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(Overdruk uit liet Tijdschrift uitgegeven door deNederl. Maatschappij ter bevordering van Nijverh. dl. xxiii stuk -4). 4. WAKKER (J. H.) en F. A. F. C. WENT.

De ziekten van liet Suikerriet op Java, die niet door dieren veroorzaakt worden.

Leiden 1898.

Natuurkunde

ALGEMEENE NATUURKUNDE (PHYSICA)

1. JAPIKSE (Dr. H.). Het aandeel van Zacharias Janse in de uitvinding der verrekijkers.

Uitgeg. door het Zeeuwsch Genootschap van Wetenschappen. Middelburg 1890.

2. SIYERING (JOS). De 1'équilibre et de la stabilité des Corps flottants.

(Extr. du 9ième volume des Pubüc. de la Soc. des sciences nat. du Grand-Duché de Luxembourg).

3. — Baromètre a cuvette mobile.

ELEKTRICITEIT

1. DUFOUR (F. C.). Het Centraalstation voor electrische stroomlevering te Haarlem en de Haarlemsche Machinefabriek, voorheen Gebr. Figee. Open brïef aan de Edel Achtbare Heeren, Leden van den Gemeenteraad te Haarlem.

1901.

2. HE URN (J. van). Electrische beweegkracht verkregen door Windmolens.

Antwoord op een prijsvraag uitgeschreven door de Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van Nijverheid.

3. SNIJDERS C. Jzn. (J. A.). De vorderingen der electrotecliniek in de laatste jaren en de stand van het electrotechnisch onderwijs.

Verslag, uitgebracht aan Z.Ex. den Minister van Binnenlandsche Zaken, over een bezoek aan de Electrotechnische tentoonstelling en aan het congres van electrotechnici te Frankfort a/M, en over een daaraan verbonden bezoek aan verschillende electrotechnische fabrieken, installatiën en electrotechnische instituten in do zomervacantiën van 1890 en 1881.

's-Gravenhage, 1894.