is toegevoegd aan uw favorieten.

Catalogus van de bibliotheek der Nederlandsche maatschappij ter bevordering van nijverheid te Haarlem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8. HUET (A.). De Noordzee vóór Amsterdam. Een verzoek aan de Nederlandsche Maatschappij ter bevordering- van Nijverheid.

Amsterdam 1867.

9- De Noordzee vóór Amsterdam. Eene beant¬

woording- van vragen, gestold in liet Koninklijk Instituut van Ingenieurs.

Amsterdam 1867.

Wat kunnen wij doen voor onze werklieden ?

Amsterdam 1869.

1L 7 De doorgraving van Holland op zijn Smalst

en het Koninklijk Instituut van Ingenieurs.

Dooi den schrijver van: De Noordzee vóór Amsterdam.

Amsterdam 1869.

12. De Nieuwe Waterweg van Rotterdam naar

zee, met een kaart van het Nieuwe Zeegat aan den Hoek van Holland.

Door den schrijver van: De Noordzee vóór Amsterdam.

Amsterdam 1869.

13. STIELTJES (T. J.). De droogmaking van een gedeelte der Zuiderzee.

(Overdruk uit „de Economist" 1867.)

14. 1 OORN (J. van der). Ontwerp van een Kanaal van Amsterdam langs Utrecht over Wijk bij Duurstede naar Tiel, en voor een kanaal van Amsterdam over Gouda naar Rotterdam.

's Gravenhage 1880.

15. Verslag aan de Koning over de Openbare werken 1850-1899.

's-Gravenhage.

N.B. 1854 en 1875 ontbreekt.

16. Verslag aan den Minister van Binnenlandsche Zaken over een onderzoek van het afsluiten, indijken, droogmaken en in cultuur brengen van een gedeelte der Zuiderzee, volgens het ontwerp van den Heer J. A. Beijerinck, uitgebragt door den Raad van den Waterstaat, benoemd bij beschikkingen van Zijne Exc. van 28 Augustus 1866, No. 229, 3e afd. en van den 29en October 1867, N. Lett. W. 3de afdeeling.

's-Gravenhage 1868.

17. Droogmaking van het zuidelijk gedeelte der Zuiderzee.

\ erzameling van offlcieele bescheiden.