Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(Bijlagen tot de Handelingen.)

1874 tot lieden.

Leiden.

4:3. Alphabetische lijst der leden van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, opgemaakt 15 Juni 1876.

Idem Nov. 1881.

44. Wet van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde

te Leiden. 1892.

45. Handelingen van het Provinciaal Genootschap van Kunstenen Wetenschappen in Noord-Braband.

1837 -1845, 1854, 1857- 1858, 1861 1865, 1867, 1868. 1882—1891/1893.

46. Reglement van idem. 1885.

De navolgende werken uitgegeven door idem.

47. HERMANS (Dr. C. R.). Noord-Brabantsche Oudheden. Geschiedenis der Rederijkers in Noord-Brabant.

48. Verzameling van zeldzame oorkonden, betrekkelijk het Beleg van 's-Hertogenbosch in den jare 1629.

Tweede stuk.

's-Hertogenbosch 1860.

49. KROM (Mr. C. C. N.) en SASSEN (AUG.). Oorkonden betreffende Helmond.

50. HEZEMANS (J.). De Commanderij der Duitsche Orde te Vught met een aanhangsel over die te Gemert. 1887.

51. 's-Hertogenbosch van 1629—1798. Historische

studiën. 1899.

52. MOLLENBERG (C. .).). Onuitgegeven bronnen voor de geschiedenis van Geertruidenberg. 1899.

53. SASSEN (AUG.). De Protocollen der Helmondsche Notarissen (1595—1798). 1890.

54. WAKKER (W. H. H.). De „Stuerghewalt" of zoogenaamde „Booze Gilet" van 's-Hertogenbosch.

's-Hertogenbosch 1897.

55. WELVAERTS (Th. Ign.). Het refugieliuis der Abdij Postel te 's-Hertogenbosch. 1888.

56. Verhandelingen van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.

Dl. 1—xi. (1781- 1838.)

Utrecht.

57. Verslag van het verhandelde in de Algemeene Vergaderingen van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten

Sluiten