Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rud. sack's Akkerbonwwerktuigen,

harder's Water= en Gierpompen, heijdweiller's Stal= en Tnigkamerinrichtingen, böttger's HeetelucMotoren en Pompen,

hebben in de praktijk bewezen de beste te zijn.

Inlichtingen en Prijscouranten verkrijgbaar bij de Generaal-Agenten :

Louis Nagel & Co., Arnhem.

Kantoor en Magazijnen Bergstraat 10, 11 en 25Telegram-Adres: NAGEL-ARNHEM.

TELEPHOOÏT INTERC. 343.

A. SAVRY & ZOON.

HAARLEA.

VERNISSEN speciaal voor Spoor* en Tramrijtuigen.

EXPORT.

\ Het Katholiek Sociaal Weekblad, f

| onder Redactie van: |

t\r- P. J. t\. AALBERSE te Leiden.

\ VERSCHIJNT WEKELIJKS. £

^ Prijs per jaargang f4.—, franco p. p. f4.50. Prijs der ad- | | vertentiën: 15 et. p. regel. Boekaankondigingen 7'/, ct. p

's-Hertogenbosch, Maatschappij de Katholieke Illustratie. <

Sluiten