Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op. Hanemann's

itORYZON"

is eiwit. 111 f. Uraan

* — »«,AX pxuna

uuitiiLeir nr>r<*iri w^4-

aacu lö

smakeloos, goedkoop en licht

vftrt.pprV»QQv • T -i ,

i rr A wcuiii^sniiaaei.

1 X.(t. »Orvznn" hooff

- -j "vvii VIC^CII"

ae voedingswaarde als 5 K.G.

xrloAonl. OAA _ •

u^coui 4vv eieren.

Verkriichnnr in hna0A.

-~-vo—WUOOCJJ VitII

U. K.G. a. f I.Rft. 1/. v /ü x

>A.A - " '« ^v.vr. a,

10.70 en iL TT n o t f\ m

. : 6 «. t

lil UC II WSTP Qlinthalm^

. 7. «^vuwan^u en

vj-iugioLcrijeil. Vertegenwoordigers voor

Nederland en Koloniën: KRAEPELIEN & HOLM,

Hofleveranciers, ZEIST.

BeveelI" hare

verschillende kiosken geplaatst aan het STATIOM.VELPERPOORT, ORANJESTRAAT,(eindpunHTam) DAM, en STEENENTAFEL aan allen aan voor den verkoop van Limonades, Melk, Koffie .Chocolade, Prentbriefkaarten, Souvenirs.enz.

Gids voor ARNHEM en OMSTREKEN Uitgave Vreemdelingenverkeer F.0.40.

Jmport- jYïaatschcippij

voorheen C. M. DE ROOS. Yossenstraat 34, hoek Rijnkade.

Japansche, Chineesche en Indische Artikelen.

DE MAGAZIJNEN ZIJN GEOPEND VAN 9—5 URE.

Tentoonstelling van goederen Indische Kunst-

■ nijverheid den geheelen dag. DE DIRECTIE.

Sluiten