Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

R cos X en R cos (p —1-~ y), x hierbij is aangenomen dat R voor P en Q hetzelfde blijft, X is constant, want P en Q liggen op denzelfden meridiaan.

(p + A p) (a + A a) = R cos (p + A ?)• x P a 4" P A a + a A P + A P A a = R cos ? cos A ?■ * — R sin p sin A * of met verwaarloozmg van /\ p A a, cos A ? = 1 stellend en sin A f vervangend door /\ boog 1".

P" + P- A " I "• A P = R cos ?■ * — R sin p. boog 1". X hierin is p « = R cos X

dus p. A a 4" «• A P — — R sin ?>. A f boog !"• * p p A " i R A ? boog i" .

Jïij benadering is te stellen

P = No cotg ?0 — R (? — po) boog 1" en P + A P = No cotg F» — R (? + A ? — po) boog 1"

of A P = — R A f boog 1" of R A ^b°0g r' = — 1

A fit"

derhalve _ ^ boog 1" — tang e = (a — X sin ?) boog 1"

maar Pa = rl of a = — X «

P

dus tang 0 = ^ sin X boog 1"

of 0 = ^ sin pj X (')

(voor het noordelijk halfrond 0 = |sin p —j X).

Op bet aardoppervlak staat de parallel loodrecht op den meridiaan, in projectie loodrecht op den voerstraal, dus is de hoek tusschen voerstraal en meridiaan de verandering van het azimut van den parallelcirkel.

De hoek 0 d. i. de verandering die het azimut van den parallelcirkel ondergaat bekend zijnde, kan thans de verandering worden berekend die een willekeurig azimut ondergaat.

PQR is een zeer klein rechthoekig driehoekje (fig. 40) waarvan de rechthoekszijden langs meridiaan en parallel vallen (P in het eerste kwadrant), P' is de projectie van P en TP' de voerstraal van P'. Maakt men P'L' = PR, dan zal de parallel Q ingevolge de constructie der BoNNE-projectie, in de projectie door L' gaan.

flus tori!

uuu

(') De uitdrukking 0 = lïMiSooTT7 W01'dt ook dikwijls gebezigd.

Sluiten