Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

genomen eersten meridiaan, oostelijk positief, westelijk negatief genomen;

Po, de geographische breedte van het centrale punt der eerste graadafdeeling, zoowel noordelijk als zuidelijk positief genomen; l'o, f'0, de geographische lengte en breedte van het centrale punt der tweede graadafdeeling, wat het teeken betreft evenzoo behandeld als l0 en ?0;

dan zijn voor de berekening van x' en y' de volgende formules toe te passen:

a. Het centrale punt der tweede graadafdeeling heeft noordelijke breedte:

x' — x + P — [«] y + [P] x + [7] xy y' = y + Q + M X -j- [f3] y — [<?] X2 + [j] y\

b. Het centrale punt der tweede graadafdeeling heeft zuidelijke breedte:

x' = x + P + [a] y -f [/3] x — [7] xy

y' = y — Q — H ® + M y + P] x1 — [*] y\

[«] = )0 sin ?'0 boog 1"

m = \ (1 - e1) Po2 boog2 1"

[7] = ~^r Po bo°g !"

(l

p] = ± p0 boog 1"

log 4- (1 — e') bo°g2 i" = 9>0762 — 10 2i

log boog 1" = 7,5799 — 10.

ld

Voor de maximum waarde van x en y — 18500 Meter zijn de waarden van de termen met:

[«] = 4,69 M.

[P] = 0,51 »

[7] = 0,31 »

[tf] = 0,16 »

Bij de berekening moet het teeken voor en |30 in rekening worden gebracht.

De in bovenstaande formules voorkomende grootheden P en Q zijn tot in centimeters opgegeven in Tafel III en moeten daaruit worden genomen voor het argement ?'0, P uit de kolom behoorende bij de waarde

^0 === ^0 ^ O

en Q uit de kolom behoorende bij de waarde

Po === Po f O"

De waarden, die >0 en j30 kunnen verkrijgen, zijn 0', — 20' en -j* De logarithmus der grootheid [«], die ook van ?'0 afhangt, is in de tafel voor de verschillende waarden van ?0 en X0 opgegeven tot in vier decimalen; de logarithmen der grootheden [P], [7] en [#], die niet afhangen van f'0, maar

Sluiten