Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

27 Juli eeitig getfj.

Friesland : Begin verval 3 + 26 + 11 = 40 c.M. Afvoer per getij 2.60 mill. M'.,

max. „ 40 + 18 =58 „ , „ „ 3.20 „ . j ^-90 mill. M8.

eind s 40 — 6 =34 „ „ „ „ 2.40 „ „

0.4(2.40—2.60)=0.4x+0.2=+0.08 „ ( Afvoer Friesche sluis 0.30 , „

Samen 3.1 mill. M'. Groningen: blijft op Wk.P. dus totaal-afvoer = waterbezwaar 1.2 „

toevoer naar den bergboezem 4.3 mill. M8.

Afvoer buitensluizen 3.4 mill. M8. dus toename bergboezem = 4.3 — 3.4 = 0.9 „ „ geeft rijzing van 6 c.M.

(1446 + 7 x 6)600 = 0.89 „ „ Totaal-afvoer uit Friesland op 27 Juli is 3.1 mill. M8.; het waterbezwaar is 4.3 mill. M8., dus toename 4.3 — 3.1 = 1.2 mill. M8.; geeft rijzing = 0 c.M.

Totaal-afvoer uit Groningen is gelijk aan het waterbezwaar, dus bhjft Groningen op Wk.P.

28 Juli 1» getij.

Friesland: Begin verval 3 + 26 + 5 = 34 c.M. Afvoer per getij 2.40 mill. M8. /

max. „ 34 + 29 = 63 „ „ . „ 3.30 . . 12-85 mill. M8. eind „34+7 = 41 , „ „ „ 2.65 , ,

0.4(2.65—2.40)=0.4x 0.25=+ 0.10 „ „ Friesche sluis 0.30 „ „

Samen 3.2 mill. M8. (Als men dit tot 3.3 mill. M8. afrondde, zou de bergboezem slechts 6 c.M. dalen.)

Groningen: loost dit getij het geheele waterbezwaar . . 0.8 „ „

toevoer naar den bergboezem 4.0 mill. M8.

Afvoer buitensluizen 5.0 mill. M8. dus afname bergboezem = 5.0 — 4.0 = 1.0 „ „ geeft daling 7 c.M. (1530 — 7 x 7) 700 = 1.04 „ „

2« getij.

Friesland: Begin verval 3 4- 26 + 12 = 41 c.M. Afvoer per getij 2.65 mill. M8.)

max. „41 + 18 =59 , „ , „ 3.20 , „ 12-925mill.M8. eind „ 41+1-1=41 „ „ „ „ 2.65 „ „

0.4(2.65 — 2.65)= 0.00 „ „

Friesche sluis 0.30 „ „

Samen 3.2 miU. M8.

Groningen: voert dit getij niets af 0.0 s „

toevoer naar den bergboezem 3.2 mill. M8.

Afvoer buitensluizen 3.3 mill. M8. dus afname bergboezem 3.3 — 3.2 = 0.1 „ „ daling 1 c.M.

(1432 — 7 X 1) 100 = 0.14 „ Totaal-afvoer uit Friesland op 28 Juli is 3.2 + 3.2 = 6.4 mill. M8.; het waterbezwaar is 4.9 mill. M8., dus afname is 6.4 — 4.9 = 1.5 mill. M8., geeft daling 1 cM.

Totaal-afvoer uit Groningen is gelijk aan het waterbezwaar; dus blijft Groningen op WTk.P.

Sluiten