Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Afvoer buitensluizen 5.4 mill. M8. dus afname bergboezem 5.4 — 4.2 = 1.2 „ „ daling 10 c.M.

(1334 — 7 x 10)1000 = 1.264 „ , Totaal-afvoer uit Friesland op 2 Augustus 3.5 4- 3.7 = 7.2 mill. M8. waterbezwaar 13.9 mill. M8., dus toename 13.9 — 7.2 = 6.7 mill. M8., dus rijzing 3 c.M.

Totaal-afvoer uit Groningen is gelyk aan het waterbezwaar, dus blijft Groningen op Wk.P. 3 Augustus le gety.

Friesland: Begin verval 2 + 26 + 29 = 57 c.M. Afvoer per getij 3.15 mill. M8. i

max. „ 57 4-8 =66 , . . . 3.35 „ „ 13.25 mill. M8. eind „ 57 — 18+ 1=40 „ B „ 2.60

0.4 (2.60 — 3.15) = + 0.22 „ „ Friesche sluis 0.30 „ „ Samen 3.3 mill.M8.

Groningen: loost de helft van het waterbezwaar = 0.6 „ „

toevoer naar den bergboezem . 3.9 mill. M8.

Afvoer buitensluizen 1.6 mill. M8. dus toename bergboezem 3.9 —1.6 = 2.3 „ „ rijzing 18 c.M.

(1194 + 7 x 18) 1800 = 2.376 „ (De rijzing zou dus slechts 17 c.M. bedragen, echter zou dan het eind-verval voor Friesland worden 41 c.M. en de totaal-afvoer voor Friesland 3.4 mill. M8. waardoor de rijzing ruim 18 c.M. zou worden. Om deze reden is de 18 c.M. aangehouden.)

2e gety.

Friesland: Begin verval 3 + 26 + 11 = 40c.M. Afvoerper getij 2.60 mill. M8.)

max. „40 + 41 =81 , „ „ , 3.70 \ „ j3-16 milL M*eind „ 40 + 14+ 2 = 56 „ „ „ 3.10

0.4 (3.10 — 2.60) = + 0.20 „ „ Friesche sluis 0.30 „ „ Samen 3.7 mill. M8.

1 2

Groningen: loost de helft van het waterbezwaar = -jr- 0.6 „ „

toevoer naar den bergboezem 4.3 mill. M*.

Afvoer buitensluizen 6.2 mill. M8. dus afname bergboezem 6.2 — 4.3 = 1.9 „ „ daling 14 c.M. (1446 — 7 x 14) 1400 = 1.89 „ Totaal-afvoer uit Friesland op 3 Augustus 3.3 + 3.7 = 7.0 mill. M8.; waterbezwaar 14.2 mill. M8., dus toename 14.2 — 7.0 = 7.2 mill. M8.; geeft rijzing 3 c.M.

Totaal-afvoer voor Groningen is gelijk aan het waterbezwaar, dus blijft Groningen op ,Wk.P. 4 Augustus le getQ.

Friesland: Begin verval 5 + 26 + 25 = 56 c.M. Afvoer per getij 3.10 mill. M».)

max. , 56+ 6 =61 „ 3.25 J 3.175 mill.M8.

eind „ 56—23 =33 „ „ , 2.40

0.4 (2.40 — 3.10) = + 0.28 „ „ Friesche sluis 0.30 „ , Samen 3.2 mill. M8. Groningen: loost de helft van het waterbezwaar = ~ 1.1

toevoer naar den bergboezem 4.3 mill. M8.

Sluiten