Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Afvoer buitensluizen 5.5 mill. M8. dus afname bergboezem 5.5 — 4.9 = 0.6 „ „ daling 4 c.M. (1600 — 7 x 4) 400 = 0.63 „ „

2« get\j.

Friesland: Begin verval 11 + 26 + 4 = 41 c.M. Afvoer per getij 2.65 mill. M8. j ^ ^s max. . 41 + 36 =77 , „ 3.65 „ „ I mi "

eind „ 41 + 6 + 2 = 49- „ „ , „ 2.95 | „

0.4 (2.95-2.65) = +0.12 . „ Friesche sluis 0.30 „ „ Samen 3.6 mill. M8.

3.1

Groningen: loost het halve waterbezwaar = « 1-5 „ „

toevoer naar den bergboezem 5.1 mill. M .

Afvoer buitensluizen 6.0 mill. M8. dus afname bergboezem 6.0 — 5.1 = 0.9 , , daling 6 c.M.

(1544 — 7 x 6) 600 = 0.9 „ „ Totaal-afvoer uit Friesland op 19 Augustus 3.3 + 3.6 + 5.3 (s.g.) = 12.2 mill. M*.; waterbezwaar = 18.7 mill. M8., dus toename 18.7 — 12.2 = 6.5 mill. M8., .rijzing 3 c.M.

Totaal-afvoer uit Groningen is gelijk aan het waterbezwaar, dus blijft Groningen op Wk.P. 20 Augustus le getij.

Friesland: Begin verval 13 + 26 + 10 = 49 c.M. Afvoer per getij 2.95 mill. M8. g ^ ^ M, max. „ 49 + 32 =81 . „ 3.70 „ , j

eind . 49— 3— 3 = 43 „ , 2.75 „ ,

0.4(2.75 —2.95) =+0.08 „ „ Friesche sluis 0.30 „ „ Samen 3.5 mill. M8.

Groningen: Begin verval 10 c-M-j26 cm max. „ 42 „ eind „ 12 ,

0.4(12 — 10) = + 0.8 „

27 cM- Afvoer per getij..... 2.1 „ „

toevoer naar den bergboezem 56 mul- M •

Afvoer buitensluizen 5.2 mill. M3., dus toename bergboezem 5.6 - 5.2 = 0.4 „ | rijzing 3 c.M. (1460 + 7 X 3) 300 = 0.44 „

2e gety.

Friesland: Begin verval 10 + 26 + 7 = 43 c.M. Afvoer per getij 2.75 mill. M8. | g75 ^ ^ ma, „ 43+ 7 =50 , s . . 3.00 „ . I eind , 43-17-3 = 23 , „ , » 2.00 . „

0.4 (2.00 — 2.75) = + 0.30 „ „ Friesche sluis 0.30 „ „ Samen 2.9 mill. M3.

Groningen: Begin verval 12 c.M. j J5 5 c M max. „ 1» . ' eind „ 1 »

0.4 (1 - 12) = + 4.4 „

11 c.M. afvoer 1.357 mill.; aangehouden is 1.3 mill. M8., omdat anders Groningen minder dan de bergboezem rijst; bij gelijke rijzing komt men op 1.3 mill. M8.

Sluiten