Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II. Vervolg. Geval a. Stoomgemaal Tacozïjl na 15 October buiten werking.

— ^ — — 1

Berekening- van de Ryzing en Daling in den Bergboezem. Stoombemaling Tacozyl.**

Toevoer uit

Afvoer Groningen. Totale j Ver- Kflzing: +

Begin- Laagwater- I de Fries- natuur- be. j ! meerde-; o_ fi ; Qp_ ^

i 4-1 : v -i. land- maling.! ; ;„ riPT1 ; m den

Datum berg" standen. buiten- loozing. » _ in oen b(Jrg_ water_ , yoer_ per

lm boezem-, Voorm. | Nam. slmzen- naar den bergboezem. boezem., boezem' stand< | hoogte, etmaal-

stand- tij' Per getij.

c M t /o Wk P. millioenen M3. j c.M. c.M. t /o. Z.P. M. mill.

' ' ' M3.

,6+7 + 8 9-5 j ]«

1 2 3 4,5 6 ; 7 8 ! 9 10 ! 11 12 13 14 15!

! \ j lil 1 ^

1 i ! !j j1i

October 16 +-30 - 1 3.2 2.8 0.8 3.6 ; 0.4

+ 2

+ 32 ; j - J - - - 1

17 + 32 ; — 6 i 4.0 2.8 1.5 4.3 0.3 + 33 ! _ 17 5.3 3.0 j 1.6 ; 4.6 — 0.7

— 4

18 4- 29 ' + 32 0.0 2.5 0.2 1 2.7 2.7

• I +13

+ 42 — 59 10.6 3.4 2.2 ! | 5.6 —5.0

-25

19 + 17 _ 70 ! | 8.2 3.8 2.7 ! 6.5 —1.7

" —10

•+ 7 —104 9.7 4.2 3.0 | 7.2 —2.5

— 16

20 — 9 -104 7.9 4.4 j 2.5 6.9 —1.0 — 16 — 89 6.2 4.3 1 2.5 I 6.8 I 0.6

+ 4 si

21 —12 — 83 j 6.1 4.3 j 1.7 6.0 -0.1 e

fcüD 1 +

_13 — 72 5.2 4.2 ] 1.6 fl 5.8 0.6 T

"3 +4 »

22 — 9 —45 3.2 3.9 i 1.3 * 5.2 2.0 == " 03 + 13

+ 4 — 58 5.7 3.9 j 1.3 * ! 5.2 —0.5 .2

ö — 3

23 . 1 —40 3.8 3.7 | 1.3 5.0 1.2

" ' ■ • +7 "1

+ 8 — 12 1.8 3.3 ' 0.7 .h 4.0 2.2

c +12 "~

24 + 20 - 3 2.2 3.0 : 0.5 ~ 3.5 1.3 Z

+ 27 — 60 8.8 3.6 2.0 g 5.6 — 3.2 +

© —17 M

25 + 10 — 98 9.8 4.2 2.2 ^ 6.4 — 3.4 g " § —21 c

_H _ 90 6.8 4.3 2.2 % 6.5 —0.3 ~

43 2

^ 26 -13 -66 4.6 4.1 1.3 ^ 5.4 0.8 ™

_ 7 — 52 4.0 3.9 1.2 K 5-1 ! L1 ffi

+ 7

27 0 —33 3.0 3.6 0.7 4.3 1.3

+ 8

+ 8 — 54 5.9 3.8 0 8 4.6 —1.3

— 8

a 28 0 —58 5.3 3.9 0.6 4.5 —0.8

— 5 ! — 20 1.2 3.4 | 0.6 4.0 2.8

+ 17

n 29 + 12 | — 40 | 5.1 ! 3.5 I 0.8 4.3 — 0.8

+ 7 — 6 1.0 I 3.1 0.0 3.1 2.1

+ 12

30 -- 19 — 15 3.4 j 3.1 0.0 3.1 — 0.3

17 I - - ! - - i r2

31+17 -5 2.1 2.9 0.0 2.9 0.8! ~~

! 4- 4

+ 21 I — 20 4.1 ! 3.0 0.5 3.5 —0.6 j

! 1—3

November 1 +18

I I 1 I I I f

Te verwachten Boezemstanden.

FRIESLAND. GRONINGEN.

Totale Water" i Toe. ^ deze Ver. Totale I Water- j Toe_ j Door deze I Verafvoer. e" name. toename teweeg- wachte afvoer, i name. jtoename teweeg- wachte

! zwaar. : gebrachte j zwaar, i gebrachte . AANTEEKENINGEN. rijzing: + boezem- _ ; rijzing . + boezemper etmaal, of daling: - stand. per etmaal. of daling:- stand.

mill. M3. c.M. kï+Z.P. mill. M3. c.M. Ltt +Wk.P.

H- 15 117 —16 : ; 7 22 — 21

!6 17 18 19 20 21 | 22 23 24 | 25

36 22

2-8 3.6 0.8 ~|-== 0 0.8 | 3.7 \ 2.9 ftT(,vJ- = 17 Gctö verspringt van 16 op 17

! U.10O4 October.

36 39

5.8 6.6 0.8 -1£J-= 0 3.1 | 2.0 -U *

36 ••- 33

5.9 1.2 - 4.7 --1 2.4 j 2.7 j 0.3-^- = 2

35 35

8.0 9.9 1.9 5;;:! - 0 5.7 3.1 -2.6 ^---,16

35 19

8-7 3.7 L 5.0 | - JJ = - 1 5.0 j 2.4 - 2.6 =™ = _ 19 |

j 34 i 0

8.5 ,15.3 6.8 4™ = 1 3.3 , 3.3 0 0

35 0 7.8 15.7 7.9[ ^-:|- = 2 2.6 ; 2.6 0 0

5.14

37 o 7-0 L 6.8 -13.8 I =igL- 3 ■ 2.0 4.4 2.4 ^=181

34 18

6.6 ! 15.4 8.8 LM-= 2 2.5 3.3 0.8 -£f- = 5

5.0t! 0.15

36 23 8.5 | 5.7 - 2.8 ~X4 =-1 44 1.2 -8.2 -=g- = -28

35 o

8.0 | 6.5 — 1.5 =^§- = 0 2.5 2.5 0 0

35 j 0

7.4 | 0.21— 7.2 =J§- = -2 1.5 1.5 0 0

33 0 7.3 -10.7-18.0 =15? = -4 1.2 1.2 0 0

29 o 6-6 n.1 4.5 1 0.8 1.5 0.7 = 5

30 5

3.1 _ 2.0 — 5.1 = — ï 0.0 0.6 0.6 -Ljd = 4 Getij verspringt van 30 op 31

Uid& October. 29 9

I8 -1-2-7.1 =^ = -2 0.5 0.9 0.4 o;^= 3

27 12

i

Sluiten