Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2e getQ.

Friesland: Begin verval 18 + 26 — 34 = 10 c.M. Afvoer per getij 1.30 mill. M3. i j g75 ^ w max. „ 10 + 25 = 35 „ , ■ , „ 2.45 „ „ 1 eind „ 10 + 16 + 2 = 28 „ „ , „ 2.20 „ „

0.4(2.2 —1.3) =+0.36 „ „ Friesche sluis 0.30 „ „

Samen 2.5 mill. M\

Groningeii: Begin verval 0 c.M. j

max. „ 3 „ ! 1.5 c.M. Afvoer per getij 0.49 „,

eind " ° ' hiervan te nemen |? is 0.2 mill. M'.

50

Bergboezem: toevoer uit Friesland 2.5 mill. Ms.

„ „ Groningen 0.2 „ „ totaal 2.7 mill. M3. Afvoer buitensluizen 5.9 „ . dus afname bergboezem 5.9 — 2.7 = 3.2 „ „ daling 16 c.M.;

(2076 - 7 x 16) 1600 = 3.1424 „ „ Totaal-afvoer uit Friesland op 3 October 1.5 + 2.5 + 6.2 (s.g.) = 10.2 mill. M».; waterbezwaar 21.4 mill. M8., toename 21.4 — 10.2 = 11.2 mill. M3.; rjjjring 4 c.M.; 4x2.6 = 10.4 mill. M8. Totaal-afvoer uit Groningen 0.2 mill. M3.; waterbezwaar 0.8 mill. M3., toename 0.8 — 0.2 = 0.6 mill. M3.; rijzing 4 c.M.; 0.14 x 4 = 0.56 mill. M8.

4 October 1« get\j.

Friesland: Begin verval 20 + 26 — 18 = 28 c.M. Afvoer p. getij 2.2 mill. M8.,

max. „ 28 + 11 = 39 „ . „ „ 2.6 „ „ 2.4 mill. M8. eind ï 28- 3 + 3 = 28 „ „ . „ 2.2 , „ '

Friesche sluis 0.30 „ „

Samen 2.7 mill. M8.

Groningen: .Begin verval Oc.M.i

„ 7 „ 3.5 c.M. Afvoer per getij • u-« ■ >^

max.

eind „ 0 „ ' . 30 . ft4 mill m3

hiervan te nemen _q is mui- ** •

Bergboezem: toevoer uit Friesland 2.7 mill. m8.

„ „ Groningen 0.4 „ „

totaal 3.1 mill. m8. Afvoer buitensluizen 2.5 „ „ dus toename bergboezem 3.1 — 2.5 = 0.6 „ „ rijzing 3 c.m. (1852 + 7 X 3) 300 = 0.5619 ,

2« gety.

Friesland: Begin verval 23 + 26 - 21 = 28 c.m. Afvoer per getij 2.2 mill. m8. j g g ^ mj max. „ 28+ 5 =33 „ „ „ „ 2.4 „ „ èind , 28- 6+ 3 = 25 „ „ „ , 2.05 , „

0.4 (2.05 — 2.2) = + 0.06 , , Friesche sluis 0.30 , » Samen 2.5 mill. m8.

Groningen: wegens hoogeren bergboezemstand geen vrije loozing . . ■ 0.0 „ » toevoer naar den bergboezem 2.5 mill. m».

Sluiten