Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8 October le getij.

Friesland: Begin verval 28 -f 26 — 33 = 21 c.M. Afvoer per getij 1.95 mill. M3. j ^ ^ M„ max. „ 21 + 54 =75 „ „ „ „ 3.60 „ „ i m eind „ 21 + 31+1 = 53 „ | „ „ 3.05 j „

0.4(3.05 — 1.95)= 0.44 „

Friesche sluis 0.30 „ „ Samen 3.5 mill. M3. Groningen: komt dezen dag op Wk.P. en loost de helft van (hetgeen in

: 1.5 + 1.4

den boezem is geborgen + het waterbezwaar) = ^ . . 1.4 „ „

toevoer naar den bergboezem 4.9 mill. M8,

Afvoer buitensluizen 10.6 mill. M3., dus afname bergboezem 10.6 — 4.9 = 5.7 „ „ daling 31 c.M. (2062 — 7 x 31) 3100 = 5.72 „

2e getij.

Friesland: Begin verval 29 + 26 — 2 = 53 c.M. Afvoer per getij 3.05 mill. M3. • g Qrj5 mm ^ max. . 53 + 52 =105 , g „ , 4.30 „ , 1 eind , 53 + 16 + 2= 71 , „ i i 3.50 . „

0.4(3.50—3.05)= 0.18 „ „ Friesche sluis 0.30 „ „

Samen 4.2 mill. M3.

Groningen: komt op Wk.P. en loost1 ^ = ^ » »

toevoer naar den bergboezem 5".7 mill. M .

Afvoer buitensluizen 8.2 mill. M3., dus afname bergboezem 8.2 — 5.7 = 2.5 „ „ daling 16 c.M. (1.628 — 7 x 16) 1600 = 2.426 „ „

Totaal-afvoer uit Friesland op 8 October 3.5 + 4.2 + 4.6 (s.g.) = 12.3 mill. M3.;

waterbezwaar is 24.1 mill. M3., toename 24.1 — 12.3 = 11.8 mill. M3.;

rijzing 3 c.M.; 3 X 4.2 = 12.6 mill. M3.

Totaal-afvoer uit Groningen 1.4 + 1.5 = 2.9 mill. M3.;

waterbezwaar is 1.4 mill. M3., afname 2.9 — 1.4 = 1.5 mill.M3.;

daling 11 c.M.; 11 X 0.133 = 1.463 mill. Ms.

9 October 1« getij.

Friesland: Begin verval 31 + 26 +14 = 71 c.M. Afvoer p. getij 3.50 mill. M8. j g 95 mU1 M, max. „ 71 + 40 =111 „ , » „ 4.40 „ „ I ' eind „ 71— 4— 1= 66 „ , , , 3.40 „ ,

0.4 (3.40 — 3.50) = + 0.04 „ a Friesche sluis 0.30 „ „ Samen 4.2 mill. M8.

Groningen: Begin verval 0 + 14 =14 c.M. j g4 c M max. „ 14 + 40 =54 , I eind „ 14— 4 + 6 = 16 „

0.4(16 — 14)= 0.8 „

35 c.M. Afvoer per getij .2.5 „ „

toevoer naar den bergboezem 6.7 mill. M .

Afvoer buitensluizen 6.2 mill. M3., dus toename bergboezem 6.7 — 6.2 = 0.5 „ „ rijmog 4 c.M. (1404 + 7 x 4) 400 = 0.572 „ „

Sluiten