Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

17 October le getij.

Friesland: Begin verval 35 4- 26 — 32 = 29 c.M. Afvoer per getij 2.25 mill. M3. i g g2g ^ Ms max. „ 29 + 17 = 46 „ „ „ „ 2.80 , „ 1 ' ' mi * eind . 29— 1 = 28 „ • 220 » ■

0.4 (2.20 — 2.25) = + 0.02 , , Friesche sluis 0.30 „ „ Samen 2.8 mill. M3.

Groningen: Begin verval 7 c.M. I _ _

e 6 jL, 15.5 c.M.

max. „ 24 „ \

eind „ 3 „

0.4(3 —7) = —1.6 ,

14 c.M. Afvoer per getij 1.5 „ „

toevoer naar den bergboezem .... 4.3 mill. M8.

Afvoer buitensluizen 4.0 mill. M3. dus toename bergboezem 4.3 — 4.0 = 0.3 ,. „ rijzing 1 c.M. (2048 + 7 x 1) 100 = 0.2055 „ .

2e getij.

Friesland: Begin verval 35 + 26 — 33 = 28 c.M. Afvoer per getij 2.20 mill. M3. j 2 6Q mU1 Ms max. „ 28 + 23 =51 „ „ . „ 3.00 „ „ I eind , 28+ 4— 1 = 31 „ „ , „ 2.35 „ „

0.4 (2.35 — 2.20) = + 0.06 „ , Friesche sluis 0.30 „ „ Samen 2.9 mill. M3.

(werd dit afgerond tot 3.0, dan zou de bergboezem slechts 3 c.M. dalen en de afvoer per getij bij het eind-verval slechts 2.30, zoodat dan de totaal-afvoer inderdaad 2.9 mill. M3. zou bedragen).

Groningen: Begin verval 3 c.M. j ^ max. „ 26 „ ' eind „ 4 „

0.4(4 — 3)= 0.4 ,.

15 c.M. Afvoer per getij 1.6 mill. M3.

Bergboezem: toevoer uit Friesland 2.9 mill. M8.

„ „ Groningen 1.6 „ „

totaal 4.5 mill. M3.

Afvoer buitensluizen 5.3 mill. M8. dus afname bergboezem 5.3 — 4.5 = 0.8 „ g daling 4 c.M. (2062 — 7 x 4) 400 = 0.81 , „

Totaal-afvoer uit Friesland op 17 October 2.8 + 2.9 + 6.2 (s.g.) = 11.9 mill. M8.; . waterbezwaar 6.6 mill. M3.; afname 11.9 — 6.6 = 5.3 mill. M3.; daling 1 c.M.

Totaal-afvoer uit Groningen 1.5 + 1.6 = 3.1 mill. M3.; waterbezwaar 2.0 mill. M3.; afname 3.1 — 2.0 = 1.1 mill. M3.; daling 6 c.M.; 0.174 x 6 = 1.044 mill. M3.

Sluiten