Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

19 October le getij.

Friesland: Begin verval 32 + 26—16 = 42 c.M. Afvoerpergetij 2.7mill. M'.jg g ^ Ms max. „ 42 + 45 = 87 „ „ „ „ 3.9 „ „ i " m

eind „ 42 + 10 =62 „ „ „ „ 3.0 „ „

0.4 (3.0 — 2.7) = + 0.12 „ „ Friesche sluis 0.30 „ „ Samen 3.7 mill. M*.

Groningen: Begin verval 19 c.M.» _ g ^ max. „ 64 „ ' eind „ 21 „

0.4(21 — 19)= 0.8 „

42 c.M. Afvoer per getij 2.7 „ „

toevoer naar den bergboezem 6.4 mill. M3.

Afvoer buitensluizen 8.2 mill. M3., dus afname bergboezem 8.2 — 6.4 = 1.8 „ . daling 10 c.M. (1824 — 7 x 10) 1000 = 1.754 „ ,

2« getij.

Friesland: Begin verval 32 + 26 — 6= 52 c.M. Afvoer per getij 3.0 mill.M3. jg 7g ^ M„ max. „ 52 + 64 =116 „ „ „ „ 4.5 „ . » ' eind „ 52 + 15— 1= 66 „ „ „ , 3.4 „ „

0.4 (3.4 - 3.0) = + 0.16 „ „

Friesche sluis 0.30

Samen 4.2 mill. M3.

Groningen: Begin verval 21 c.M.)

_ oo c.M. max. „ öo _ l

eind „ 28 „

0.4(28 — 21)= 2.8 „

56 c.M. Afvoer per getij 3.0 „ „

toevoer naar den bergboezem 7.2 mill. M3.

Afvoer Tauitensluizen 9.6 mill. M3. dus afname bergboezem 9.6 — 7.2 = 2.4 „ „ daling 15 c.M. (1684 — 7 x 15)1500 = 2.3685 „ „

Totaal-afvoer uit Friesland op 19 October 3.7 + 4.2 + 6.2 (s.g.) = 14.1 mill. M3.; waterbezwaar 9.9 mill. M3 ; afname 14.1 — 9.9 = 4.2 mill. M3.; daling 1 c.M.

Totaal-afvoer uit. Groningen 2.7 + 3.0 = 5.7 mill. Ms.; waterbezwaar 3.1 mill. M3.; afname 5.7 — 3.1 = 2.6 mill. M3.; daling 16 c.M.; 0.1605 x 16 = 2.569 mill. M3.

20 October 1« getij.

Friesland: Begin verval 31 + 26 + 9 = 66 c.M. Afvoer per getij 3.4 mill. M3. | . _ ... w,

max. „ 66 + 57 =123 „ „ „ „ 4.6 „ „ i " eind „ 66+ 8— 2= 72 „ „ „ „ 3.5 „ „

U.4 (3.0 6.1) = + VM* „ n

Friesche sluis 0.30 „ „

fl„mon A Q mill M3

5 0

Groningen: komt op peil en loost dus -+ 2.5 „ „

toevoer naar den bergboezem 6.8 mill. M3

Sluiten