Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KOnincrin in 7niH_WrJlo»-.^ \/i^ r» i. j . , ^

J J . UV UUOIV.

Kamer: de heeren Van Asch van Wijck, Van der Biesen, Bosch van Drakenstein, Van der Does de Willebois! Franssen, Havelaar; 't Hooft, Kist, Van Löben Sels, merkelbach, michiels van kessenich, reekers, ReGOUT. Van Velzen, Vermeulen, Waterschoot van der Gracht, Van Zinnicq Bergmann; leden van de Tweede Kamer: de heeren Van Alphen, Van Asch van Wijck, Van Bylandt, Van Dedem, Van Heemstra, Schokking, Van den Berch van Heemstede, Talma. Van Citters, Van Wassenaer van Catwijck. En voorts: de Griffier van de Eerste Kamer, Jhr. Zillessen; de hoogleeraren van de Vrije Universiteit! Rutgers, Woltjer, Bavinck, Geesink, Biesterveld en Anema; de rector en de secretaris van de Polytechnische Hoogeschool; Dr. B. H. Pekelharing van Delft; de schilder H. W. Mesdag; de leden van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland: de heeren Krap en Von Fisenne; vele predikanten en autoriteiten bij het onderwijs en stichtingen, waaronder de directrice van Bronovo te 's Gravenhage,' Jkvr. Elout van Soeterwoude en de directrice van Eudokia te Rotterdam, Mej. Van Hoytema.

Ook journalisten hadden zich op dezen namiddag naar de woning van den jubilaris begeven: de heeren J. Doorman en Plemp van Duiveland, leden van het Bestuur van den kring van journalisten, B. Blok van Den Haag en P. I. Appp>

van Amsterdam.

Bovendien hadden vele grootwaardigheidsbekleeders op zéér sympathieke wijze, door het zenden van telegrammen, bloemen, als anderszins, hun belangstelling uitgesproken.' Onder hen bevonden zich o. a. de Burgemeester van 's-Gravenhage, de heer Baron Sweerts de Landas Wyborgh, die in het buitenland vertoefde, en de heer Simons, waarnemend Burgemeester, die door een raadszitting verhinderd werd, persoonlijk te komen gelukwenschen.

Sluiten