is toegevoegd aan uw favorieten.

Kuyper-gedenkboek 1907

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van '94 tot '97 was liet een soort van proeftijd. Dr. Kuyper had van te voren gezegd, dat hij zich vooral beschikbaar stelde voor de behandeling der Kieswet.

Maar in '97 werd het anders.

Toen gaf hij zich ten volle.

Niettegenstaande een christelijk-historisch candidaat naast hem opdook, die met óns Program van Actie op de meetings kwam, werd hij thans inééns gekozen.

En in 1901 was alleen de liberaal ter bestrijding overgebleven, zoodat Dr. Kuyper met groote meerderheid nóg „afgevaardigde voor Sliedrecht" zijn zou, als hij niet door Hare Majesteit in Haar Raad van Ministers geroepen, zijn mandaat had moeten neerleggen.

Voor Sliedrecht blijft het een eer en een voorrecht, dat het onzen leider de gelegenheid schonk, zeven jaren lang in de Kamer werkzaam te zijn.

Die jaren waren niet onvruchtbaar.

In die jaren werden, niet het minst in de Kamer, de grondslagen gelegd voor de christelijke coalitie, waardoor het Kabinet—Kuyper mogelijk werd.

Onze Waard heeft, door Gods goedheid, zich nooit onbetuigd gelaten voor de anti-revolutionaire beginselen.

Wij mochten Keuchenius uit zijn ballingschap wederbrengen.

Wij mochten Kuyper terugvoeren in de Kamer.

Wij mochten Heemskerk redden, toen Amsterdam hem uitwierp.

Wij hadden veel vóór.

Dus zijn ook onze verplichtingen groot.

Het district, dat eenmaal Dr. Kuyper als afgevaardigde had, mag ook in de toekomst niet uitvallen uit zijn staat!

Broeders — de handen inéén!

* *

*