Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Dat te weten is goud waard".

Maar de jeugdige Amsterdamsche predikant had geloof in zijn beginsel, wist wat hem te doen stond en kende het doel van zijn leven. Dat doel was geheel in aansluiting aan den arbeid van Groen: het modernisme in de Kerk in zijn ware gedaante ten toon te stellen, het liberalisme in het leven van Volk en Overheid in zijn voortgang te stuiten, de vastigheden van het Woord Gods te verkondigen en duidelijk te maken; en dan voorts de vrijheid voor het leven van ons christenvolk te verzekeren.

Aan die schoone levenstaak heeft Dr. A. Kuyper zich gehouden met een trouw en een toewijding, als wel zelden in de geschiedenis van groote mannen zal zijn waar te nemen.

Haat en verachting, smaad en verguizing — de strijdbare held bleef stand houden tegenover een drom van tegenstanders en liet zich niet afdringen van den weg, dien hij na worsteling en gebed met een onverzettelijke overtuiging gekozen had.

En nu? De Gideonsbende van 1871 is tot een machtig, strijdbaar leger gegroeid.

Het modernisme is in de Kerk grootendeels zijn invloed kwijt en moet, om nog iets te zijn, leentje buur spelen bij de sociaal-democratie. Het liberalisme is aan het zieltogen, bestreden als het wordt door zijn geestes-kinderen: de socialisten. Het Woord Gods wordt in oneindig meer gezinnen geëerd, dan zulks vóór 50 of 40 jaren het geval was. De school, waar de kinderen worden onderwezen in de vreeze des Heeren, heeft in den bangen strijd tegen verdrukking en achteruitzetting den palm der overwinning weggedragen. De belijders van den Christus worden niet meer gesmaad, gescholden en gelasterd.

Dat heeft God gedaan, maar Hij heeft daarvoor een mensch gebruikt. En deze was Dr. Kuyper.

Sluiten