Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een man als Dr. Kuyper, die nu veertig jaren lang niet

niirr zou hooger

Maar zu,k een maatstaf legt men toch bij m^heÏnS het niet iets buitengewoons, dat men bij dezen man an wijzen op de groote helft van zijn leven als altijd gedragen door dezelfde gedachte; ja, meer dan dat, als de

rkhting'/7 "lg Va" d'e ged3Chte naJaSend >" eene zelfde Vraagt gij aan Dr. Kuyper, wat de roeping en taak is ^il^S^ddan h,'j met W00rde" - 1

^xtssssssss

o voor uropa, ook voor de menschheid, opdat het Recht bh,ve de Conscientievrijheid „ie, gesmoord Lde e„ tó

oZs Lprsen ,eua weef an— -= - * *£

grijpenf ^ °"S V°'k da' doel wil te

„Dat zullen zij, mits ze naar den eisch van Gods Woord maar niet h g sma]en op ^

als kinderen huns volks en met hun volk lotgemeen om

X e"1SHV°°r S vclks zonde Ple'ten bij hun God.

volksleven^-' Wie"S Vi"geren °°k de draden van ons

volks even liggen, aan de kweeking van dien geest onzen vader,andsche„ jube, djenstbaari ^ w H^j ons de

Hed.ge eere, „m de standaard van Zijn Woord „eer voor ons chnste"volk op te heffen. Zij van Hem dan ons begin

Heerên die ook"™" "beld °"Ze "™ Naam des

,nd j; ;:°ed,niprif7zapen hee,t en °ns vader-

te Vhna? giï aa" Dr' Kuyper' hoe de Overheid zich heeft houden ten opzichte der verschillende stroomingen in

Sluiten