Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eeuw, de reorganisatie der zending, den invloed der Vrije Universiteit zal beschrijven. Wat Kuyper was op politiek gebied, zullen u onze tegenstanders verhalen, die zijn ministeriëele loopbaan besloten met een: kruis hem. Zoo waren Kuyper en de tijd trouwe vrienden, die elkanders geheimen kenden, en daardoor dingen tot stand brachten, die vriend en vijand met verwondering vervullen.

Straks zal deze band worden losgemaakt, t zij door den ouderdom, 't zij door de zeis des doods. Dan zal de tijd zonder Kuyper voortsnellen, en ons jongeren heihaaldelijk afvragen, zeg, leeft gij even goed met mij als uw leidsman? Niet zij die hem toejuichen, maar zij die hem navolgen, richten in hunne harten een monument op te zijner eere, waarin met gulden letters gebeiteld staat: Voor trouwe toewijding van tijd en gaven aan den dienst des Heeren, brengt het nageslacht zijne hulde aan Dr. A. Kuyper.

De Hoeksche Waard.

De 70ste jaardag van Dr. Kuyper.

Een land, dat zijn groote mannen niet eert, verlaagt zich zelf. Waar nu Dr. Kuyper onmiskenbaar een groot man is, die slechts door kleinzielige bedillerij van zijn voetstuk werd afgehaald, ligt er een zeker rechtsherstel in de ongedwongene bewondering en hulde, die hein deze week is

te beurt gevallen.

Wij Protestanten, die niet doen aan heiligen-vereering en alleen in de genade des geloofs waarborgen zoeken voor ons eeuwig heil, gelijk dit 31 October weer is herdacht, wij mogen nochtans juist daarom temeer de enkele grooten van ons geslacht wel huldigen met de eere, die hun toekomt.

Sluiten