is toegevoegd aan uw favorieten.

Kuyper-gedenkboek 1907

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

willen, om, wat hij als waar kent en voor goed keurt, te verdedigen, door te zetten en wat er zich tegen stelt op zij te dringen, ontsproot bij hem 'n strijdvaardigheid vaak met strijdlust verward. Wij, zijn vrienden, die hem meer van nabij kennen, óók in de wondere teerheid van zijn fijn besnaard gemoedsleven; in zijn veel kunnen dragen en verdragen; in zijn zin tot, als het maar even kan, als er maar geen beginsel bij op het spel staat, toegeven — wij verstaan hoe het zerkdevies van St. Denys:

Je porte la palme et je porte la glaive Prêt a la guerre, avide de la trève,

waaraan hij eens heeft herinnerd, metterdaad zijn levensdevies zou kunnen wezen.

Maar ook verstaan wij, dat, toen hij, opgetreden in een tijd waarin twee wereld- en levensbeschouwingen ten onzent al meer en meer met elkaar in botsing waren gekomen, zich met al de beslistheid van zijn vast karakter aan de ééne zijde had geschaard en, na zich dus midden in den strijd te hebben geworpen, als die strijd al feller ontbrandde, wel meer moest hanteeren het zwaard dan doen wuiven den palm des vredes — wij verstaan, dat hij toen zich wel vele vrienden verwerven, maar ook niet minder vele vijanden maken moest.

Toch meen ik niet te veel te zeggen, dat ook bij de laatsten voor zijn energiek optreden en voortwerken admiratie wordt gevonden.

Metterdaad is dan ook de werkkracht van dezen werker, naar wat er van te zien was, buitengewoon, en om die kracht zoo te kunnen besteden als hij gedaan heeft, moet men tevens over buitengewone talenten kunnen beschikken. Reeds als student aan de Leidsche Akademie, straks candidaat in de letteren en eindelijk, met een voortreffelijke dissertatie: Joh. Calvini et Joh. a Lasco de Ecclesia Sententiarum inter se compositio, doctor in de theologie — doet