Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Niet terwille van den jubilaris zoozeer als in de voornaamste plaats ter wille van het vrijzinnige kabinet.

„Amicus Plato, amicus Socrates, sed magis amica veritas".

Werpt men ons tegen, dat ook andere feesten van gelijken aard van regeeringszijde onopgemerkt zijn gebleven, dan merken we op dat deze tegenwerping in dit geval niet opgaat.

Hier gold het iemand te huldigen, die tot onze verdienstelijke mannen behoort en op velerlei gebied heeft uitgemunt, als journalist, theoloog, schrijver, stichter eener universiteit, eener nieuwe kerk, partijleider, staatsman.

Zeg wat ge wilt van zijn persoon, knaag aan zijn werk — en er valt zeker veel op af te dingen — maar ook dan nog blijft hij reuzenhoog uitstekend boven de middelmaat en op elk door hem betreden gebied de primus in ter pares.

Een dergelijke figuur te eeren ter gelegenheid van een feest als dit, zou de tegenwoordige regeering, samengesteld als zij is uit zijne staatkundige tegenstanders, in hooge mate

hebben geëerd.

Er zijn commandeurs- en grootkruizen in Nederlandsche orden verleend aan personen, die zelfs niet van verre in de schaduw kunnen staan van een man als Dr. Kuyper; en onder de tegenwoordige Ministers van Staat is er geen, wiens aanspraken op deze onderscheiding de zijne oveitreffen.

Wij betreuren het ten zeerste, dat het vrijzinnige Kabinet deze gelegenheid niet heeft benut om zichzelf te eeien in den grooten tegenstander.

Sluiten