Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

commandant van het 3de bataljon een rust van 15 minuten door de marechaussee gehouden werd, om eerstgenoemd korps gelegenheid te geven op te sluiten.

Om 4.10 v.m. bereikte de voorhoede, gevolgd door de 1ste compagnie 3de bataljon, het afgebroken bruggetje ten O. van Aneu* Batèë. Men was genoodzaakt hier van den dijk in de droge sawah af te dalen om het gat voorbij te komen, terwijl daarna de marechaussee ingevolge het marsch- tevens gevechtsbevel met snelheid voorwaarts rukte; zoodra het bedekte terrein ten Z. O. van Blang Tjoet verlaten was, kreeg de voorhoede dan ook een voorsprong van ± 300 M. op de hoofdcolonne (zie oleaat N°. 1).

Naar aanleiding van de te Lam Barö vernomen tijdingen, gaf de colonnecommandant aan den commandant der 1ste compagnie 3de bataljon last om, zoodra die compagnie het afgebroken bruggetje voorbij was, snel vooruit te gaan, de voorhoede in te halen en den aanval op Aneu* G-alöng te steunen.

Op ± 'Ij K. M. van Aneu* Galöng gekomen, gaf de commandant der marechaussee last aan den commandant van de voorste afdeeling om westelijk van den weg met 3 brigades in voorste linie op te marcheeren, de 4de brigade in reserve te houden en in een boog, behoedzaam kruipend, door de sawah's de benteng te omtrekken en van het Z. en W. aan te vallen.

De volgende afdeeling moest met 3 brigades de versterking in front aantasten en 1 brigade oostelijk van den weg vooruitzenden om de O.-face der benteng aan te grijpen; de 3 brigades moesten, langs den dijk kruipend, tegelijk met de vooruitgezonden afdeeling de versterking naderen.

De derde afdeeling, waarbij de 1ste brigade werd aangetrokken, zou voorloopig als algemeene reserve onder direct bevel van den commandant der marechaussee op den dijk blijven.

Sluiten