Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Z. O.-bastion ongestraft te en file eren en tevens om een verbinding te vormen tusschen de brigade, die zich tegen het midden der O.-face gericht had, en de drie andere brigades, gaf de colonne-commandant last aan een der brigades uit de reserve om bedoeld bastion aan te vallen.

Inmiddels bemerkte de voorhoede-commandant, dat een aantal vijanden door middel van een stellage, dienende tot privaat en aangebracht op de W.-face, de versterking aan die zijde verliet, terwijl het vuur van de eigen troepen aan de O.-face ons het doordringen langs de W.-face belette. De colonne-commandant hiervan onderricht, gaf de laatste brigade uit de reserve last eene opstelling in te nemen, die laatstgenoemde face enfileerde.

In weerwil van de groote moeilijkheden daarbij ondervonden, gelukte het aan eenige manschappen der verschillende brigades, gesteund door geniesoldaten, die inmiddels enkele dynamietbommen in de versterking geworpen hadden, en met behulp der aangebrachte stormladders zich dooien over de talrijke versperringen heen te werken en het glacis te bereiken.

Op dit oogenblik ontstak de vijand in het Z. O.-bastion een vaatje buskruit, waardoor het zich daarboven bevindende atappen dak vlam vatte, een 5-tal onzer meer of minder ernstige brandwonden opliep en de aanval een oogenblik tot staan kwam.

Nauwelijks was de vuurgloed, voornamelijk als gevolg van het afbranden der atappen dakbedekkingen, verminderd of het geheel stormde weder voorwaarts, aan welken laatsten aanval ook deelgenomen werd door de ter enfileering der W.-face opgestelde brigade. Al spoedig bevonden zich de voorste manschappen, onmiddellijk door de andere gevolgd, op de borstwering en in de versterking, waar een korte strijd met het blanke wapen weldra in het voordeel der aanvallers beslist was.

Ook in de gracht werden enkele vijanden bij hunne poging tot ontvluchting neergeschoten.

Het geheele gevecht, dat nauwelijks 20 minuten geduurd had, was te 3.5 n.m. afgeloopen.

Sluiten