Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz.

TITEL 111. Van het bewijs in burgerlijke zaken. 53 „ IV. Van de rechtspleging voor de Residentiegerechten 61

HOOFDSTUK III. Van de uitoefening der politie en de opsporing van misdrijven en overtredingen 64

TITEL I. Algemeene bepalingen .... 64 ,, 11. Van de Dorpshoofden en alle verdere

ondergeschikte beambten van politie. 66 „ 111. Van de Districtshoofden en Onderdistrictshoofden 72

„ IV. Van den Regent van Martapoera . 77 „ V. Van de Inlandsche Officieren van

Justitie 79

,, VI Van den Resident en de Magistraten. 81

HOOFDSTUK IV. Van de rechtspleging in strafzaken. 91

TITEL I. Van de rechtspleging in strafzaken,

welke tot de kennisneming behooren van de Magistraten ... 91

,, II. Van de rechtspleging in zaken van misdrijf, welke behooren tot de kennisneming van de Landraden • 95

Afdeehng I. Van de verwijzing naar de terechtzitting 95

,, II. Van het onderzoek op de terecht-

• zitting .... ... 102 III. Van de beraadslaging en het vonnis 114 ,, IV. Van de revisie der vonnissen . 119 ,, V. Van de tenuitvoerlegging der vonnissen 120

TITEL III. Van de rechtspleging in zaken van overtreding, welke behooren tot de kennisneming van de Landraden . 125

Sluiten